top of page

Model Transpersonalny- na czym polega?


Jak model transpersonalny może pomóc w rozwoju osobistymKim jestem? To jedno z najważniejszych pytań, jakie sobie zadajemy.


Jedną z prób badania prawdy o sobie i o świecie jest psychologia transpersonalna, nurt oparty na psychosyntezie, utworzony w początku XX wieku przez badaczy takich jak: Roberto Assagioli, Abraham Maslow, czy, uważany za twórcę nowoczesnego coachingu, John Whitemore.


Chyba każdy zgodzi się z tym, że w zależności od sytuacji przyjmujemy różne role społeczne, przykładowo: kobiety, matki, przedsiębiorcy, pracownicy, córki, kochanki, żony, gospodyni, sprzątaczki, opiekunki, kucharki, nauczycielki itp. Na przestrzeni lat poszczególne role zmieniają zarówno swój kształt, jak i ważność, jednak w większości wypadków, świadomie lub nieświadomie, potrafimy przeskakiwać z roli na rolę, zmieniając zarówno zewnętrzne atrybuty, jak i zachowanie, język, potrzeby. Każda z tych ról ewoluuje, uczy się, dostosowuje do środowiska lub jest przedmiotem świadomej pracy w danym obszarze.


Psychologia odkryła, że oprócz przyjmowanych ról, mieszczą się w nas także różne podosobowości wewnętrznej rodziny: wewnętrzne dziecko, wewnętrzny rodzic, wewnętrzny krytyk. Można mnożyć też inne modele, w których osobowość składałaby się z części.

Co więcej, poszczególne podosobowości prowadzą ze sobą wewnętrzny dialog, a czasem i spór. Zdarza się, że jedna z osobowości przejmuje kontrolę nad pozostałymi, narzucając swoje zasady i dominując zachowanie, słowa, sposób obsługi emocji.

W skrajnym wypadku, zaburzenie funkcjonowania podosobowości może doprowadzić do tzw. osobowości wielorakiej.


Psychologia transpersonalna zajmuje się, zintegrowaniem struktury podosobowości w całość w holistyczny sposób, uwzględniający wymiar transcendentny.


Kim jest Ja, które zarządza naszym wewnętrznym światem?


Od poziomu naszej świadomości i od tego, czy jesteśmy wewnątrz- czy zewnątrzsterowni, będzie uzależnione, kto zarządza naszym umysłem, a przez to naszym całym światem.

Biorąc pełną odpowiedzialność za siebie i uwalniając wszelką negatywność oraz jakiekolwiek projekcje, akceptując rzeczywistość taką, jaka jest, żyjąc tu i teraz w uważności, jesteśmy w stanie przez dyscyplinę umysłu zarządzać samymi sobą. Jest to jednak dla większości osób bardzo trudne, bo nie są oni nawet świadomi tego, kim są, dlaczego myślą, jak myślą i dlaczego robią to, co robią.

Jeśli umysł poddany jest myśleniu automatycznemu, podosobowości zarządzane są przez nasze ego.


Ego, czyli kto?


Przez ego rozumiem to, czym myślimy, że jesteśmy. Jest to wewnętrzny konstrukt myślowy, którego zadaniem jest przetrwanie i zaspokajanie pragnień. Ego obudowane jest mechanizmami obronnymi, powstałymi w okresie socjalizacji, które na pewnym etapie miały chronić nieodporny jeszcze system nerwowy przed sytuacjami, które nie były jeszcze wtedy możliwe do strawienia. Elementy niezintegrowane przesuwane są do nieświadomości, czy do cienia i mogą to być zarówno traumatyczne wydarzenia, ale też połączenie ze sobą i światem, które pozostaje poza obszarem zainteresowania ego. W miarę dojrzewania, co nie zawsze jest równoznaczne z wiekiem, pojemność do przetwarzania impulsów zewnętrznych rośnie i mechanizmy obronne mogą być rozpuszczone, cień zintegrowany, a wszelkie traumy przetransformowane. Wtedy rola ego, jako centralna część osobowości, zarządzająca naszym przetrwaniem, mogłaby zostać w dużej mierze wypełniona i w miarę wzrostu świadomości, coraz częściej do głosu może dochodzić Wyższe Ja. Wyższe Ja, jak pokazuje jajo Assagiollego - model osobowości stworzony przez twórcę psychologii transpersonalnej, jest połączone ze Źródłem wszelkiej wiedzy, patrzy wielowymiarowo, ponad czasem i przestrzenią.


Co się dzieje na sesji transpersonalnej


Podczas sesji terapii transpersonalnej celem jest separacja od ego, odklejenie się od schematycznego, automatycznego myślenia i przeniesienie swojej świadomości do Wyższej Jaźni, określanego też jako transpersonalne Ja (poza-osobowością), Obserwator, Świadek. Z tego wyższego poziomu, Wyższe Ja ma dostęp bezpośrednio do Źródła wszelkiej wiedzy, jest więc nieograniczone czasem, przestrzenią, ani nawet sobą samym.

Na poziomie transpersonalnym można więc zarówno skontaktować się ze swoją podosobowością przeszłą, jak i tą z przyszłości, z dowolną rolą i podosobowością, czy częścią nas, którą chcielibyśmy wyodrębnić, by się jej przyjrzeć i zbudować relację, coś wyjaśnić. Podobnie, można wyobrazić sobie inne osoby w dowolnym wybranym czasie ich linii życia i z transpersonalnego poziomu uzyskać szersze spojrzenie na jakąś sytuację, czy wydarzenia z ic.h udziałem

Warto wspomnieć, że interakcja pomiędzy klientem, a jego podosobowościami lub innymi osobami, odbywa się w wyobraźni klienta, musi być on wiec otwarty na tego rodzaj pracy i na przyjmowanie przekazu ze Źródła.

Co prawda prowadzący sesję też może otrzymywać przekaz ze Źródła, jednak niczego klientowi nie sugeruje, to klient sam opowiada co widzi i co słyszy z pozycji transpersonalnej, pozostając jednocześnie zupełnie świadomym i bezpiecznym.


Co daje terapia transpersonalna


Zauważenie jest samo w sobie już elementem procesu zdrowienia. Fragmenty cienia, objęte światłem, przestają być w cieniu. W tym momencie. Na tym polega magia coachingu.

Jednak podobnie jak w coachingu, terapii, czy innych sposobach wzrostu, to, co uzyskaliśmy dzięki metodzie transpersonalnej, to zaledwie, a jednocześnie aż - wgląd. Jest to wgląd głęboki, bo oczyszczony z zakłóceń mechanizmów obronnych ego, otrzymane odbicie bezpośrednio ze Źródła. Dostajemy tyle, ile jesteśmy gotowi zintegrować na ten moment. Jednak cała praca jest do wykonania po sesji. Bo prawdziwa zmiana musi zostać utrwalona i stać się nowym nawykiem myślowym i behawioralnym. Jak w każdym rodzaju terapii czy rozwoju, wnioski z sesji wyciągane są przez klienta, podobnie on sam odpowiedzialny jest za prakryczne zastosowanie uzyskanego wglądu w swoją sytuację życiową.

Są inne metody pozwalające na uzyskanie podobnych wglądów, na wschodzie medytacja, na zachodzie - medycyna tytoniu i innych roślin, jednak sesja transpersonalna jest skutecznym, nieinwazyjnym i prostym sposobem na wgląd w daną sytuację lub zagadnienie i znalezienie rozwiązania.Zapraszam do sesji metodą transpersonalną. Jestem uczestnikiem Akademii Terapii Transpersonalnej i za mną już moduły związane z osią czasu, ról i relacji, czyli te, z którymi najczęściej zgłaszana jest chęć pracy.

https://www.w-polaczeniu.pl/rezerwuj

Więcej o modelu transpersonalnym polecam następujące pozycje w języku polskim:


Jarosław Gibas "Model transpersonalny. Podręcznik warsztatowy." Wydawnictwo Hinc Sapientia 2017


Ewa Danuta Białek"Coaching transpersonalny psychosyntezy" Wydawnictwo: Instytut Psychosyntezy 2016


7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page